Veřejnost

ARPOK informuje o aktuálních problémech dneška, např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba atd., s cílem motivovat k hledání možností, jak tyto problémy řešit. Pro širokou veřejnost realizujeme besedy o globálních tématech – tzv. Rozvojové večery.


    Rozvojový večer s Erikem Taberym – listopad 2017.