Světová škola: Zpravodaj 1/2014

Nový Zpravodaj Světové školy 1/2014 je na světě!!!

Najdete v něm:
– vizitky škol zapojených v projektu
– rozhovor s „Inspektorkou Světové školy“ Simonou Babčákovou
– plán místních akcí, které chystají školy v průběhu dubna a května
– spoustu inspirace – seminář, výtvarná soutěž, online přednášky expertů z celého světa s jednotným tématem: vzdělávání…

Tak příjemné čtení! Zpravodaj zde.