Školení školitelů 19.–20. 1. 2014

Rok 2014 začal a s ním i další fáze projektu Experiencing the World. Ta byla zahájena 19. – 20. ledna školením 11 lektorů a lektorek, kteří budou lektorovat nově vzniklé programy pro žáky na základních a středních školách. Cílem školení bylo seznámit se s nově vzniklými metodikami (Poznáváme SVĚT, Odpovědný turismus a Aktivní občanství) a společně si vyzkoušet jednotlivé aktivity. I když se jednalo o víkend, všichni šli do školení s nasazením a elánem :o).