ROZVOJOVÝ VEČER: „Peklo na zemi“ aneb o životě na Haiti

Milí přátelé, 
ARPOK Vás zve na letošní první rozvojový večer, tentokrát na téma „PEKLO NA ZEMI“ ANEB O ŽIVOTĚ NA HAITI

Dvě české organizace – Fidcon a Arcidiecézní charita Olomouc, úspěšně již několik let pomáhají lidem v těch nejzapadlejších končinách Haiti, které je i samotnými Haiťany nazýváno „Peklo na zemi“. Přednáška rozvojového večeru poodkryje jak situace na Haiti vypadá, jak organizace pracují, ale hlavně jaké dopady má česká rozvojová pomoc na život tamějších obyvatel.

Večerem bude provázet Kristýna Lungová, která Haiti navštívila již dvakrát. Měla možnost poznat běžný život v těch nejzapadlejších oblastech Haiti, podílela se na realizaci českých rozvojových projektů. V současné době pracuje v Arcibiskupské charitě Olomouc jako koordinátorka projektů na Haiti. 

Těšíme se na Vás v úterý 20. ledna 2015 od 18.00 v sále Divadla hudby v Olomouci.

Během akce budete mít také možnost zakoupit si fair trade výrobky od Spolu Férově a propagační předměty ARPOKu.

Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.