Světový obchod pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Žáci a studenti odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Cílová skupina – žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 70 Kč/žák + cestovné lektorů*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE

 Pomůcky – třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy, případně fixy na tabuli

Organizace výuky – Žáci a studenti během tematického dne pracují ve skupinách.

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace; globální problémy – nerovnosti, chudoba, vliv nadnárodních korporací na životy lidí)
 • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry;
 • globalizační procesy, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa, sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, hospodářská integrace států)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (funkcí mezinárodních organizací, jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů; vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; klíčové historické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa)
 • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě)

OBJEDNAT TEMATICKÝ DEN

Kontaktní osoba

Petra Gajová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@eshop.arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady spojené s cestou do školy. Výši nákladů určujeme dle vzdálenosti a dostupnosti školy z Olomouce.
  • Součástí kalkulace nákladů spojených s cestou jsou náhrady za jízdné a čas lektorů na cestě (100 Kč/započatá hodina strávená na cestě).
  • Dle dostupnosti určíme způsob cesty do školy (zda lektoři přijedou hromadnou dopravou nebo osobním vozem, pokud to je možné z hlediska času a dostupnosti preferujeme hromadnou dopravu).
  • Cenu jízdného určujeme dle vzdálenosti – v případě hromadné dopravy účtujeme 1,6 Kč/km, v případě jízdy osobním automobilem účtujeme 7 Kč/km. Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
  • Příklad HD: Škola vzdálená z Olomouce 50 km, dostupnost vlakem, 2 lektoři, lektor stráví na jedné cestě 50 minut = 2 lektoři x (100 km x 1,6 Kč + 2 hodiny na cestě á 100 Kč) = 2x (160 Kč + 200 Kč) = 720 Kč
  • Příklad automobil: Škola vzdálená z Olomouce 70 km, špatná dostupnost hromadnou dopravou, 2 lektoři, čas strávený na jedné cestě 1:20 h = 140 km x 7 Kč (za automobil) + 2 lektoři x (2:40h = 3 hodiny na cestě á 100 Kč) = 980 Kč + 2 x 300 Kč = 1580 Kč
 • Na Vaši žádost Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku. Pište na email info@eshop.arpok.cz.

*Lektorné – 70 Kč/žák

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
 • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.