Odpovědná spotřeba

Tematický den je složen z výukových programů Plýtvání potravinami, Konec doby plastové a Udržitelná móda. Vyberte si 2 ze 3 uvedených programů.

 • Žáci se během programu na téma plýtvání potravinami zamyslí nad svým spotřebitelským chováním, porovnají nákupní potravinový koš rozvojové a rozvinuté země a navrhují způsoby, jak by šlo plýtvání potravinami omezit.
 • Žáci se v rámci výukového programu Konec doby plastové pomocí kvízu dozvědí o problematice plastu, jeho využívání a následném problému s jeho likvidací – uvědomí si, jaké dopady na životní prostředí plast může mít. V průběhu programu si zrekapitulují, jaké věci či produkty vyrobené z plastu během dne používají a poté budou společně s lektory hledat možné alternativy k tomu jak plast nahradit.
 • Udržitelná móda žákům vysvětlí, jak funguje současný módní průmysl. Žáci budou schopni popsat, jaké jsou environmentální a společenské dopady masové produkce v oděvním průmyslu a kriticky se zamyslí nad psychologickou podstatou módy. Budou obeznámeni s pojmem „slow fashion” a součástí tematického dne bude i diskuze nad alternativami k „fast fashion“ neboli rychlé módě. 

 

Cílová skupina – žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 70 Kč/žák + cestovné lektorů*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE

 Pomůcky – místnost s pohyblivými lavicemi,  psací potřeby pro žáky, nůžky, PC, dataprojektor

Organizace výuky –  Žáci a studenti během tematického dne pracují samostatně i ve skupinách.

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
 • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
 • Zeměpis (globalizační procesy, světové hospodářství)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
 • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
 • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě 

OBJEDNAT TEMATICKÝ DEN

Kontaktní osoba

Petra Gajová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@eshop.arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

 

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady spojené s cestou do školy. Výši nákladů určujeme dle vzdálenosti a dostupnosti školy z Olomouce.
  • Součástí kalkulace nákladů spojených s cestou jsou náhrady za jízdné a čas lektorů na cestě (100 Kč/započatá hodina strávená na cestě).
  • Dle dostupnosti určíme způsob cesty do školy (zda lektoři přijedou hromadnou dopravou nebo osobním vozem, pokud to je možné z hlediska času a dostupnosti preferujeme hromadnou dopravu).
  • Cenu jízdného určujeme dle vzdálenosti – v případě hromadné dopravy účtujeme 1,6 Kč/km, v případě jízdy osobním automobilem účtujeme 7 Kč/km. Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
  • Příklad HD: Škola vzdálená z Olomouce 50 km, dostupnost vlakem, 2 lektoři, lektor stráví na jedné cestě 50 minut = 2 lektoři x (100 km x 1,6 Kč + 2 hodiny na cestě á 100 Kč) = 2x (160 Kč + 200 Kč) = 720 Kč
  • Příklad automobil: Škola vzdálená z Olomouce 70 km, špatná dostupnost hromadnou dopravou, 2 lektoři, čas strávený na jedné cestě 1:20 h = 140 km x 7 Kč (za automobil) + 2 lektoři x (2:40h = 3 hodiny na cestě á 100 Kč) = 980 Kč + 2 x 300 Kč = 1580 Kč
 • Na Vaši žádost Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku. Pište na email info@eshop.arpok.cz.

*Lektorné – 70 Kč/žák

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
 • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.