Den Země pro 2. stupeň ZŠ

Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin věnují tématu odpovědného nakupování a spotřeby. Na konkrétním příkladu oblečení, které nosíme, zkoumají, jaké dopady má výroba a přeprava zboží na životní prostředí. Následně se věnují tomu, jak na nás působí reklama při nakupování. Zkoumají rizika nadměrné spotřeby, plýtvání zbožím i přírodními zdroji a hodnotí svoje spotřebitelské návyky i svého okolí. Žáci se tak seznamují s různými formami spotřebního chování, včetně těch udržitelných, a zvažují, jak mohou osobně přispět k řešení environmentálních problémů spojených s touto problematikou.

Cílová skupina – žáci 2. stupně ZŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 70 Kč/žák + cestovné lektorů*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE

 Pomůcky – místnost s pohyblivými lavicemi, tabule, psací potřeby pro žáky, politická mapa světa

Organizace výuky – Žáci při tomto tematickém dnu pracují ve čtyřech skupinách rozdělených dle věku. Při realizaci tohoto tematického dne pro všechny třídy na 1. stupni pak pracují ve čtyřech skupinách rozdělených podle jednotlivých tříd.

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
 • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
 • Zeměpis (globalizační procesy, světové hospodářství)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
 • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
 • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě 

OBJEDNAT TEMATICKÝ DEN

Kontaktní osoba

Petra Gajová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@eshop.arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady spojené s cestou do školy. Výši nákladů určujeme dle vzdálenosti a dostupnosti školy z Olomouce.
  • Součástí kalkulace nákladů spojených s cestou jsou náhrady za jízdné a čas lektorů na cestě (100 Kč/započatá hodina strávená na cestě).
  • Dle dostupnosti určíme způsob cesty do školy (zda lektoři přijedou hromadnou dopravou nebo osobním vozem, pokud to je možné z hlediska času a dostupnosti preferujeme hromadnou dopravu).
  • Cenu jízdného určujeme dle vzdálenosti – v případě hromadné dopravy účtujeme 1,6 Kč/km, v případě jízdy osobním automobilem účtujeme 7 Kč/km. Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
  • Příklad HD: Škola vzdálená z Olomouce 50 km, dostupnost vlakem, 2 lektoři, lektor stráví na jedné cestě 50 minut = 2 lektoři x (100 km x 1,6 Kč + 2 hodiny na cestě á 100 Kč) = 2x (160 Kč + 200 Kč) = 720 Kč
  • Příklad automobil: Škola vzdálená z Olomouce 70 km, špatná dostupnost hromadnou dopravou, 2 lektoři, čas strávený na jedné cestě 1:20 h = 140 km x 7 Kč (za automobil) + 2 lektoři x (2:40h = 3 hodiny na cestě á 100 Kč) = 980 Kč + 2 x 300 Kč = 1580 Kč
 • Na Vaši žádost Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku. Pište na email info@eshop.arpok.cz.

*Lektorné – 70 Kč/žák

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
 • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.