Podpořte nás

Zaujaly vás naše projekty? Myslíte si, že svou práci děláme dobře? Podpořte nás!

Činnost ARPOKu můžete finančně podpořit dvěma způsoby:

 • darem prostřednictvím darovacího formuláře 
 • uspořádáním dárcovské výzvy pro ARPOK

 

 

 

ARPOK, o. p. s. v současné době hledá dárce a sponzory na podporu své činnosti. Příspěvky budou použity na financování našich projektů a aktivit. Dárcům garantujeme, že jejich dary budou plně přerozděleny (ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU).

 

Dárcům a sponzorům nabízíme:

 • finanční vyúčtování daru
 • sepsání dárcovské smlouvy (možnost odpočtu hodnoty daru od základu daně) 
 • sepsání sponzorské smlouvy 
 • různé druhy propagace na našich www stránkách, např. banner, jméno firmy či logo v rubrice „podpora“ 
 • spojení jména vaší firmy s podporováním nestátní neziskové organizace 
 • logo či informace o vaší společnosti ve výroční zprávě ARPOKu, která je poskytována členům správní a dozorčí rady, partnerům projektů a je veřejně přístupná na webu organizace

Seznam organizací, které už nás podpořily nebo s námi spolupracují, najdete v rubrice „Podporují nás“. Můžete v ní být i vy. Děkujeme!

Pokud máte zájem uzavřít na váš dar darovací smlouvu či chcete vystavit potvrzení o přijetí daru, kontaktujte Ondřeje Klímka (ondrej.klimek@eshop.arpok.cz, 581 111 907).


Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

 • Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

  Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

  Vážíme si vaší pomoci a těšíme se na společnou práci v letošním roce!