Novinky z ARPOKu (leden-březen 2014)

První čtvrtletí roku 2014 uteklo jako voda. A protože se toho na ARPOKu dělo spousta, pojďte si to 

s námi společně připomenout. 

 

 

Rozvojové večery

V prvním čtvrtletí nového roku jsme realizovali celkem 3 rozvojové večery.

21. ledna se na rozvojovém večeru s názvem „Muzungu Bájiii“ přišly Jana Březinová a Tereza Truhlářová podělit o své zkušenosti z Ugandy, kde se dostaly prostřednictvím neziskové organizace Shalom for Uganda. Celkem 30 posluchačům vyprávěly své zážitky plynoucí z prostředí tanzanských škol a nemocnic, kde působily jako dobrovolnice.

11. února se konal rozvojový večer s názvem Radostná nejistota aneb Tajemství barmské transformace. Jiří Pasz povídal 37 zájemcům o právě probíhající bouřlivé transformaci, která se snaží osvobodit Barmu od 50 let trvajícího vojenského režimu.

Asijským kontinentem jsme pokračovali i následující měsíc. 4. března nás rozvojovým večerem Sny se plní, aneb Rok života v Zemi hřmícího draka provedla Jarka Lamačová. Informace o tom, jak se žije v Bhútánu, či jak funguje jedna z místních školek, si přišlo poslechnout 90 lidí.

 

Realizace výukových programů GRV + půjčování výstav

V období od ledna do března jsme realizovali celkem 25 výukových programů na 3 mateřských,
8 základních a 4 středních školách. V rámci těchto programů se v 11 případech jednalo o výukové programy projektu Experiencing the World, jejichž podrobnější popis naleznete níže.

Dohromady se všech výukových programů zúčastnilo 597 žáků, nejžádanějším programem za toto čtvrtletí byl Hyen z Vietnamu, realizovaný celkem 7x, a to jak v mateřských, tak na základních školách.

Mimo výukové programy realizovali lektoři ARPOKu také besedy. V lednu se jednalo o besedu
o Vietnamu pro děti ve věku 10 až 14 let z Dětského domova v Olomouci, v únoru se pak konala beseda pro Domov důchodců v Lipníku nad Bečvou na téma Učitelkou v Zambii. V únoru dále proběhl seminář v rámci 250h EVVO na SEV Švagrov, který učitelům interaktivní formou představil publikaci Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky.

Výstavy jsme během tohoto období zapůjčili třikrát. O výstavu Multi-kulti projevily zájem Obchodní akademie Olomouc a Střední zdravotnická škola Karviná, výstava Stejné radosti, jiné starosti putovala rovněž na Obchodní akademii Olomouc.

V prvním čtvrtletí nám s naší prací pomáhali celkem 3 stážisti, děkujeme Peti  Trojákové, Elišce Hronešové a Šimonu Kubíčkovi za pomoc!

PROJEKTY

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech

Rokem 2014 vstupuje projekt do své závěrečné fáze, složení jeho aktivit během roku se tedy dosti liší od předešlých let.

V první řadě jsme začali usilovně pracovat na vzniku publikace, která je hlavním výstupem projektu. Publikace přinese I. i II. stupni náměty na realizaci projektových dnů u příležitosti oslav vybraných mezinárodních a světových dnů.  Pro tento účel bylo potřeba vyzkoušet a dopilovat některé již realizované projektové dny, které budou součástí publikace. Všechno potřebné jsme tedy odzkoušeli během prvních třech měsíců, abychom je mohli co nejdříve zapracovat.  Přehled toho, co se dělo, přinášíme v tabulce:

 

datum

Projektový den

škola

14. 2.

PD Nenakupování

ZŠ Otrokovice (2.st.)

7. 3.

PD Sídel

ZŠ Nemilany (1.st.)

14. 3.

PD Výživy

ZŠ Slatinice (2.st.)

28. 3.

PD Výživy

ZŠ Lobodice (1.st.)

 

 

Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání

Práce na projektu probíhala v prvním čtvrtletí nového roku ve dvou rovinách.

V lednu roku byl dokončen výzkum, který mapoval potřeby a postoje učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Na realizaci výzkumu a jeho hodnocení jsme spolupracovali s Centrem občanského vzdělávání. V březnu pak vyšla oficiální zpráva z tohoto výzkumu, která je volně dostupná na internetové adrese https://www.eshop.arpok.cz/index.php/cs-CZ/projekty/critical-review.

Během února a března tvořili pedagogové zapojení do projektu celkem sedm 45 minutových lekcí, které propojují globální témata se společenskými vědami, zeměpisem a historickými souvislostmi. Vytvořené lekce budou v příští fázi projektu zkoušeny na zapojených školách.

 

Enviglob – co mají GRV a EV společné?

S novým rokem mezi sebe stávající skupina 15 učitelů zapojených do projektu přivítala 7 nováčků. Společně pak 10. března absolvovali seminář, kde došlo ke vzájemnému seznamování jak s kolegy, tak, v případě nově příchozích, se samotným projektem. V rámci semináře se diskutovaly možnosti začlenění globálních témat do akčních plánů EVVO, chybět nemohlo ani zkoušení interaktivní výukové lekce, tentokrát s názvem Víte, s čím si hrajete?, která se zaměřovala na problematiku pracovních podmínek při výrobě hraček. Závěrem semináře byla učitelům představena nová metodická příručka Střediska ekologické výchovy SEVER, Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle, a to vyzkoušením několika z jejich aktivit.

Práce na projektu pokračuje i v oblasti přípravy publikace, která bude obsahovat 1 tematický den
a 6 kratších lekcí propojujících GRV a EV.

SMOK (Síť multikulturních otevřených klubů)

Během prvních třech měsíců nového roku proběhlo v rámci projektu celkem 6 akcí.

V lednu se jednalo o Čínský večer na internátu při Střední škole technické v Přerově. Večer byl plný zajímavostí o Číně, čínského písma a kaligrafie. V únoru se uskutečnily hned 3 akce. Dvě z nich proběhly na internátě při Střední škole hotelové v Kroměříži – jednalo se o Večer se salsou a Japonský večer. Na internátě v Přerově věnovali zájemci jeden únorový večer tetování henou a diskuzi nad stereotypy, které máme vůči lidem na základě jejich vzhledu.  V březnu pak proběhly akce 2 – Večer se Salsou na internátě v Přerově a Putování s Marco Polem v Knihovně města Olomouce, kdy se děti podívaly do dalekého orientu a zároveň přemýšlely nad tím, co nám může cestování a setkávání se
s novými kulturami přinést. Poslední zmiňovaná akce proběhla za pomoci dobrovolníků ARPOKu, čímž jím tímto děkujeme!

 

Experiencing the World

Projekt se v novém roce posunul do své další fáze, kterou je lektorování nově vzniklých výukových programů. Ještě před zahájením lektorování na školách se pro všechny stávající i budoucí lektory konalo ve dnech 19. a 20. ledna školení. Jeho záměrem bylo odzkoušet jednotlivé výukové programy samotnými lektory, což jednak umožnilo vyplynout námětům na jejich možnou úpravu, ale především sloužilo jako příprava pro skutečné lektorování v praxi.

Samotné výukové programy se začaly realizovat od poloviny března a doposud se jich zúčastnilo 262 žáků na celkem 6 školách. Největší zájem byl o programy Přihlížet, nebo jednat (SŠ, 3x); Kdo, když ne my (SŠ, 3x); V restauraci SVĚT (I. st. ZŠ, 3x) a Po stopách ztraceného mobilu (1.st. ZŠ, 2x).

V rámci projektu byla během prvního čtvrtletí vytvořena příručka s názvem Principy pro kvalitní výukové programy na školách. Je výsledkem společného úsilí organizací zapojených do projektu
a poslouží především lektorům GRV při posuzování kvality výukových programů. Zároveň byla vytištěna první ze tří publikací k výukovým programům – Poznáváme svět pro I. stupeň ZŠ (programy V restauraci SVĚT a Po stopách ztraceného mobilu). V současné době pracujeme na finální podobě publikace Jonáš cestuje (programy Jonáš cestuje a Hosté a hostitelé).