Informace do nového školního roku

Vážení přátelé, milí učitelé,

vzhledem k finanční náročnosti výukových programů (pokrytí lektorného, materiálu a cestovného) jsme nuceni po 10 letech zdražit naše služby.

Cena výukového programu (90 min) se zvedá na 40 Kč/ žák, cena besedy (45 min) se zvedá na 20 Kč/žák, cena projektového dne (4 vyučovací hodiny) se zvedá na 60 Kč/žák.

Objednávky na školní rok 2014/2015, které proběhnou v září (realizace potom po domluvě během školního roku), budou účtované dle starého ceníku – tedy výukový program za 30 Kč/žák, beseda za 15 Kč/žák a projektový den za 50 Kč/žák.

Věříme, že nám zachováte přízeň a budete rádi spolu s námi začleňovat aktuální témata dneška do výuky – např. formou výukových programů, projektových dnů anebo bojem o titul Světová škola. Více k naší nabídce v sekci PRO PEDAGOGY.