Výuka k udržitelnému rozvoji prostřednictvím nahlížení na globální témata (PDF)

Ke stažení zde

 

Metodická publikace pro 2. stupeň základních škol a střední školy.

Publikace pomáhá učitelům začleňovat kritický náhled na globální témata do výuky prostřednictvím metody „HEADS UP“.

Nabízí nástroje k reflexi vlastní výuky a zároveň pracovní listy pro žáky, které jim pomáhají kriticky a eticky zkoumat videa, články a další materiály, která nabízejí řešení globálních problémů.

Popis

METODA HEADS UP

 • slouží jako odrazový můstek pro učitele a žáky, aby se zapojili do etického nahlížení na globální témata.
  Učitelé si samozřejmě mohou návrhy uvedené v tomto materiálu uzpůsobit tak, aby odpovídaly jejich potřebám.
 • Tento materiál byl vytvořen s přispěním učitelů nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání ze škol v Anglii, Finsku
  a Švédsku, které jsou výrazně propojeny s ohledem na školní osnovy a kde tato práce v současnosti již probíhá.
 • Materiál se inspiruje pokyny UNESCO (2014), Mezinárodní bílou knihou mládeže o globálním občanství a soupisem prof.
  Andreotti (2012) HEADSUP a navrhuje několik hlavních zásad za účelem propojení globální výchovy k občanství
  a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

Autorky
Dr. Karen Pashby (Manchesterská metropolitní univerzita)
Dr. Louise Sund (Univerzita v Örebro a Univerzita Mälardaleni)
Přispěvatelé
Matthew Williams, Jennifer Maguire, Heidi Meltovuo, David Few,
Nicole Sandler, Ruth Till, Ilona Taimela
České vydání
ARPOK, o. p. s. (arpok.cz), překlad Tomáš Vacek

 

České vydání vzniklo za podpory EU v rámci projektu Klub globálního vzdělávání. Nereprezentuje oficiální postoje Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. Za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o.p.s.