KDYŽ SE ŘEKNE GRV – GLOBÁLNÍ TÉMATA VE VYBRANÝCH PŘEDMĚTECH (PDF)

Popis

Publikace jsou k dostání i na našich seminářích.

Publikace je určena pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

V publikaci naleznete:

 • ROZSAH GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • CITLIVÁ GLOBÁLNÍ TÉMATA
 • VÝCHODISKA GLOBÁLNÍCH TÉMAT
 • ZÁŽITKOVÉ UČENÍ
 • PŘEDMĚTOVĚ ZAMĚŘENÉ PLÁNY VÝUKOVÝCH LEKCÍ:

MATEMATIKA:

 1. Potravinové družstvo: alternativa maloobchodu. Procvičování základních

aritmetických operací, Mihaela Oprea (Rakousko)

 1. Konstrukce v klimatické krizi. Geometrické konstrukce, konstrukce zaměřené

na klimatickou odolnost, Leeds DEC (Anglie)

 1. Odcházím: počítání vzdálenosti, rychlosti a procent v úlohách zaměřených

na migraci, Kristína Michalicová (Slovensko)

 1. Proč jsem nemocný? Očkování jako ochrana společnosti?

Počítačové programování virové infekce, Pierre Lasalle (Francie)

 1. Hod kostkou: rozdíl v příjmu mezi muži a ženami a pravděpodobnost,

učitelé matematiky (Slovinsko)

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY:

 1. Uhlíková stopa, Leeds DEC (Anglie)

ZEMĚPIS:

 1. Pomoc, potápíme se! Změna klimatu na ostrovech v Oceánii, Zuzana Dolhyová

(Slovensko)

 1. Jedná se o rovnost pohlaví? Analýza dat, Nikoletta Gulya (Maďarsko)
 2. Když krávy říhají: záhada, Marietta Steindl (Rakousko)

ETIKA/KŘESŤANSTVÍ:

 1. Byl Ježíš uprchlíkem?, Iwona Pieronek-Tokarz (Polsko)
 2. Kdo bude ten vyvolený? Jak se tvoří stereotypy, učitelé etiky (Slovinsko)

OBČANSKÁ VÝCHOVA:

 1. Co je gender?, Markéta Ryšavá (Česko)

NÁRODNÍ JAZYK:

 1. Plasty okolo nás, Hana Vacková, Marcela Heřmanová (Česko)
 2. Jste také superhrdinou či superhrdinkou?, Attila Galambos (Maďarsko)
 3. Byl jednou jeden stereotyp… Identifikace genderových stereotypů

v tradičních příbězích, Chiara Tedeschi (Itálie)

ANGLIČTINA JAKO NÁRODNÍ/CIZÍ JAZYK:

 1. „Rovnost pohlaví. Je to dobré pro všechny“ (Michael Kimmel).

Mluvený projev: Praktická výuka, Sylwia Międzybrodzka (Polsko)

 1. Hledání správného slova. Zkoumání jazyka a identity, Lesley Bloomer (Skotsko)
 2. Udělejme něco pro amazonský deštný prales. Tvorba oficiálního dopisu, Bénédicte Feys (Francie)

K čemu můžete tuto publikaci využít?

 • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do výuky.
 • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.

Publikace byla vytvořena v rámci projektu Global Issues – Global Subjects za finanční podpory Evropské unie a České rozvojové agentury.