GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HODINÁCH OBČANSKÉ VÝCHOVY (PDF)

Popis

Publikace jsou k dostání i na našich seminářích.

Publikace je určena pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Pro začleňování globálních témat do hodin občanské výchovy zde naleznete:

  • Představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.
  • 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické – např. lidská práva, dětská práce, zdraví, gender, klimatická změna.
  • Aktivity v délce do 1 vyučovací hodiny.
  • Přílohy k aktivitám naleznete v editovatelné podobě ke stažení zde.

K čemu můžete tuto publikaci využít?

  • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do výuky.
  • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.
  • Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit, napsat své komentáře.

Přehled aktivit:

 

Publikace byla vytvořena v rámci projektu Global Issues – Global Subjects za finanční podpory Evropské unie a České rozvojové agentury.