Co se dělo na ARPOKu první tři měsíce letošního roku

Se začátkem nového roku jsme se na ARPOKu rozloučili s projekty Svět v jednom dni a Enviglob. Jak už to tak bývá, s každým koncem však něco nového začíná, a proto jsme se vrhli do nového projektu Učíme v souvislostech. Kromě aktivit, které v rámci něho probíhají, jsme se v prvním čtvrtletí pak věnovali především našim „tradičním“ činnostem. Pojďte se společně s námi podívat, co se na ARPOKu dělo v období od ledna do března 2015.

 

Rozvojové večery

Rozvojové večery v roce 2015 budou ve většině případů sledovat témata Evropského roku rozvoje, která jsou přiřazena jednotlivým měsícům roku 2015.

Tématem pro měsíc leden byla Evropa a svět a v rámci rozvojových večerů jej představila Kristýna Lungová, humanitární pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc. 20. ledna si její povídaní s názvem Peklo na zemi – aneb O životě na Haiti přišlo poslechnout 63 zájemců, kterým tak byla představena aktuální situace v nejzapadlejších končinách Haiti, působení českých organizací a především dopady české rozvojové pomoci na život tamějších obyvatel.

Druhý rozvojový večer letošního roku, konaný 10. února, odpovídal únorovému tématu vzdělávání. Kristýna Poláková, dobrovolnice organizace United Vision o.s., strávila pět měsíců výukou angličtiny v Mexiku. Její vyprávění o současné situaci Mayů, smyslu rozvojového vzdělávání i všedním životě v této zemi si přišlo poslechnout 60 zájemců.

Tématem březnového rozvojového večera sice nebyly ženy a dívky, jak by se podle témat Evropského roku rozvoje dalo očekávat, přesto se našlo 104 posluchačů, kteří se 10. března dostavili do sálu Divadla hudby, aby si poslechlo vyprávění Jitky Škovránkové, která představovala téma Sýrie aneb Nehorší humanitární krize posledních desetiletí.

 

Realizace výukových programů GRV a půjčování výstav

V prvním čtvrtletí roku 2015 ARPOK odlektoroval celkem 31 výukových programů a 1 tematický den. Nejžádanějšími programy byl Jonáš cestuje, realizovaný v rámci projektu Experiencing the World
a program Ekologická stopa, které byly lektorovány každý celkem 6x. V případě tematického dne se jednalo o Den čokolády pro Základní školu Floriána Bayera v Kopřivnici, jímž prošlo 36 žáků.

Kromě programů pro žáky jsme realizovali rovněž besedu pro veřejnost s tématem Vietnam. Besedy s Lenkou Pákovou se v Kulturním domě ECHO V Lipníku nad Bečvou zúčastnilo 15 posluchačů.

Na přelomu března a dubna jsme rovněž ZŠ Velký Újezd zapůjčili výstavu Globální problémy, aktuální výzvy dneška.

 

 

Projekty

Experiencing the World

V prvním čtvrtletí byly v rámci projektu zorganizovány celkem 3 semináře pro pedagogy. V lednu se jednalo o dva semináře pro učitele I. a II. stupně ZŠ, kterých se dohromady zúčastnilo 22 pedagogů. Prostřednictvím seminářů se učitelé interaktivním způsobem seznámili s publikacemi Poznáváme svět a Jonáš cestuje a naučili se s nimi pracovat tak, aby je sami mohli využívat ve výuce. Třetí seminář se konal v únoru v prostorách Ekocentra IRIS v Prostějově. Zúčastnilo se jej celkem 13 pedagogů z II. stupně ZŠ a SŠ, kteří se po vzoru předchozích seminářů seznámili s publikacemi Jonáš cestuje
a Přihlížet, nebo jednat.

V posledním roce projektu započaly rovněž tzv. návazné aktivity projektu, do kterých se zapojili studenti olomouckého Gymnázia Hejčín. Po několika konzultacích si pro realizaci vzdělávacích aktivit na své škole vybrali témata HIV, ebola a homofobie a my jim v jejich snažení držíme palce a těšíme se na spolupráci!

Po celou dobu prvního čtvrtletí zároveň probíhá realizace výukových programů vzniklých v rámci projektu. Za poslední tři měsíce prošlo celkem 12 výukovými programy 277 žáků, přičemž nejžádanějším programem byl Jonáš cestuje.

 

 

Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání

10. ledna se konalo další setkání pro učitele zapojené do projektu, kterého se zúčastnilo celkem 11 pedagogů. Náplní setkání bylo představení lekcí vytvořených zahraničními partnery v projektu
a vzájemné sdílení návrhů vlastních lekcí. Mimoto učitelé absolvovali seminář zaměřený na zjišťování postojů žáků ve výuce s názvem Kvalita nebo kvantita?, vedeného Blankou Zemanovou ze společnosti Člověk v tísni.

Během prvních třech měsíců roku 2015 vytvořili učitelé zapojení do projektu výukové lekce pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ, které jsou nyní v procesu pilotování. Pilotáže probíhají jak samotnými autory lekcí, tak prostřednictvím jejich kolegů zapojených v projektu. Cílem pilotáží je realizovat jednotlivé lekce  různými učiteli a na základě praxe pak upravit jejich metodiku tak, aby byla co nejvíce aplikovatelná na všech typech škol.

 

 

Učíme v souvislostech: Světová škola

Do projektu Učíme v souvislostech spadá mimo jiné také projekt Světová škola. O dalších aktivitách probíhajících v rámci projektu se dozvíte v průběhu roku.

Školy ZŠ Jindřichov ve Slezsku a ZŠ Slatinice, které ve školním roce 2014/2015 usilují o dosažení certifikátu Světová škola, v první čtvrtletí usilovně pracovaly na přípravách své akce pro veřejnost, která má být vrcholem celého jejich snažení. Vypracovaly podrobné plány svých akcí, napsaly
a rozeslaly tzv. briefing paper, oslovovací dopis potenciálním partnerům, a soustavně pracují na obsahu akce. Obdobné úkoly řešily i Světové školy ZŠ Nemilany a ZŠ Lobodice, které již titul získaly loni a nyní s aktivitami projektu pokračují, aby svůj titul mohli za rok obhájit.

Mimo příprav na veřejnou akci pedagogové ZŠ Jindřichov a ZŠ Slatinice zpracovávali 3 učební lekce věnující globálním tématům, jako jsou např. lidská práva či nedostatek vody.