Březnový rozvojový večer se blíží, přijďte!

Víte, že Bhútán je:

–        země, kde měří národní štěstí?

–        země, kde lidé ještě stále žijí v harmonii s přírodou a podle náboženských zvyklostí?

–        země, kterou není lehké navštívit?

Jarka Lamačová strávila rok v Bhútánu prací ve školce, přijďte si poslechnout její povídání o tom, jak to v Bhútánu chodí, jaké jsou tamní zvyklosti, jaké jsou tamní problémy a radosti.

 

Srdečně Vás zveme na březnový rozvojový večer, který se bude konat 4. 3. 2014 od 18.00 v sále Divadla hudby, Muzea umění.

 

 

Jarce jsme před akcí položili pár otázek:

O Bhútánu se říká, že je to pohádkové království, je život tam opravdu pohádka?
JL: Život v Bhútánu je pohádkou, ale to záleží na každém, jak to vnímá a jak k životu přistupuje. Lidé jsou tam moc milí, usměvaví, nápomocní a velkorysí. Je to země mnoha kontrastů, má mnoho problémů jako všude na světě. Bhútán nastoupil cestu rychlého rozvoje a potýká se se zachováním si toho svého výjimečného ducha.

V Bhútánu se měří velké národní štěstí – v čem spočívá štěstí Bhútánu a jak zmiňovaný index vnímají Bhútánci? 
JL: Index hrubého domácího štěstí je také kontroverzním tématem. Nejvíce se mu věnoval minulý premiér, první premiér Bhútánu, inspiroval tím svět. Nový premiér byl na začátku vůči této koncepci skeptický. Tvrdil, že Bhútán spíše potřebuje stavět silnice, potřebuje se postarat o chudé na venkově, potřebuje řešit vysokou nezaměstnanost. Teď se k tomu vyjadřuje už jinak, aby Bhútán neztratil zájem zahraničí. Sami Bhútánci to vnímají všelijak, mnozí neví, co to vlastně znamená a jak se měří, říkají ale, že je to o tom, jak se žije, že jsou šťastní, žijí v bezpečné zemi, která je buddhistickou zemí, požehnanou zemí, základem života je radost a opravdové užívání si života, pomoc druhým.


Jakým jedním slovem bys shrnula rok strávený v Bhútánu?
JL: Přerod